Тоног төхөөрөмж

Өрөмдлөг

Материалыг огтлох

Хүрэн исэл

Сийлбэрлэх

Ламин

Лазерын өрөмдлөг

AOI тест

Чиглүүлэлт

Өрөмдлөг (MC PCB)

Ил гаргах (MC PCB)

Өртөлт (MC PCB)

Торгоны дэлгэц (MC PCB)

Ургамал (Welldone DL)

Тарих